pl en de ru cz
Kontakt

Registrácia k systému XPartner

Vážený zákazníku!

Môžete v štyroch krokoch zostať obchodným partnerom spol. LATEX vyplnením registračného formulára..

1. Dane firmy.
Poniższe pola wymagane są do celów identyfikacyjnych Twojej firmy w systemie LATEX.

W formacie: 1234567890
V tomto formáte: 00-000
Vo formáte: (22) 1234567
Vo formáte: (22) 1234567
W formacie http://www.twoj-adres.pl

2. Dane osoby upoważnionej.
Wskaż osobę odpowiedzialną za kontakt pomiędzy Twoją firmą, a LATEX.

Vo formáte: 601123456

3. Dokumenty.

Proces rejestracji wymaga przedstawienia dokumentów rejestracyjnych Twojej firmy. Możesz dołączyć ich wersje elektroniczne do poniższego formularza. W przypadku chęci wysłania ich w innej formie skontaktuj się z Biurem Obsługi Kontrahenta.

Povolené typy súborov: jpg, jpeg, gif, png, bmp, pdf
Obmedzenie veľkosti súboru: 2MB

(maximálne 255 znakov)

4. Zgoda na przetwarzanie danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwane „RODO”), informujemy:

Administratorem Państwa danych jest firma:
LATEX OPONY sp. z o.o. NIP: 7543058869 z siedzibą w Opolu(45-760) przy ul. Krapkowicka 21. Administrator może udostępniać dane osobowe innym firmom, szczególnie gdy dane są niezbędne do wykonania zlecenia oraz podmiotom ściśle współpracującym
z Administratorem.

Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień, w celach rachunkowych i podatkowych oraz marketingowych na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO.

Informujemy, że mają Państwo prawo do wglądu, zmiany oraz usunięcia swoich danych osobowych. W celu uzyskania dalszych informacji można się skontaktować z osobą odpowiedzialną za administrowanie danych osobowych:
Michał Szewczyk
email:

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy, przedstawienia oferty czy wykonania zlecenia.