pl en de ru cz
Kontakt

Registrierung im Xpartner-System

Sehr geehrter Kunde!

Sie können in vier Schritten Handelspartner der Firma LATEX werden, indem Sie das folgende Registrierformular ausfüllen.

1. Dane firmy.
Poniższe pola wymagane są do celów identyfikacyjnych Twojej firmy w systemie LATEX.

W formacie: 1234567890
Im folgenden Format: 00-000
Im Format: (22) 1234567
Im Format: (22) 1234567
W formacie http://www.twoj-adres.pl

2. Dane osoby upoważnionej.
Wskaż osobę odpowiedzialną za kontakt pomiędzy Twoją firmą, a LATEX.

Im Format: 601123456

3. Dokumente.

Proces rejestracji wymaga przedstawienia dokumentów rejestracyjnych Twojej firmy. Możesz dołączyć ich wersje elektroniczne do poniższego formularza. W przypadku chęci wysłania ich w innej formie skontaktuj się z Biurem Obsługi Kontrahenta.

Zulässige Dateitypen: jpg, jpeg, gif, png, bmp, pdf
Zulässige Dateigröße: 2MB

(Maximal 255 Zeichen)

4. Zgoda na przetwarzanie danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwane „RODO”), informujemy:

Administratorem Państwa danych jest firma:
LATEX OPONY sp. z o.o. NIP: 7543058869 z siedzibą w Opolu(45-760) przy ul. Krapkowicka 21. Administrator może udostępniać dane osobowe innym firmom, szczególnie gdy dane są niezbędne do wykonania zlecenia oraz podmiotom ściśle współpracującym
z Administratorem.

Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień, w celach rachunkowych i podatkowych oraz marketingowych na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO.

Informujemy, że mają Państwo prawo do wglądu, zmiany oraz usunięcia swoich danych osobowych. W celu uzyskania dalszych informacji można się skontaktować z osobą odpowiedzialną za administrowanie danych osobowych:
Michał Szewczyk
email:

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy, przedstawienia oferty czy wykonania zlecenia.